Polityka Prywatności

Polityka prywatności


Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i
wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy
Meble BiK, prowadzony pod meble-bik.pl (dalej zwaną Witryną)
przez Przedsiębiorstwo Handlowe-Usługowe BIK S.C. z siedzibą w Kępnie (63-600) ul Młyńska 17, (dalej zwanego Sklepem Internetowym).

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa
prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i
dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne
działania.

Sklep internetowy, zgodnie z wymogami prawa, zarejestrował zbiór (zbiory) danych
osobowych w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych, pod numerem 1037/13


Jakie dane zbiera sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów ?

Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem
Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu
rejestracji na Witrynie:
1) nazwisko i imię,
2) adres zameldowania na pobyt stały,
3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,
4) adres poczty elektronicznej,
5) numer telefonu.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i
zakupu w ramach Witryny.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody i jest konieczne
wyłącznie dla realizacji wskazanych powyżej celów. Podkreślamy, że nie muszą Państwo
podawać tych danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać z wskazanych powyżej
możliwości.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich
poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie z opcji w ramach
swojego konta lub z adresu: admin@meble-bik.pl, numeru telefonu 62 7810093

Informacje dotyczące plików cookies znajdują się pod tym linkiem Polityka dotycząca cookies


Udostępnienie informacji

W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do
następujących podmiotów Poczta Polska S.A.,K-EX Sp. z o.o., PayU SA, DialCom24 Sp. z o.o., eCard S.A. W takich przypadkach
ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym
organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Instytucją kredytową, przy pomocy której sklep internetowy przeprowadza ocenę kredytową
 jest Credit Agricole Bank Polska, Santander Consumer Finanse S.A., BRE Bank.

Środki techniczne i Państwa obowiązki

Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i
ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia
serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych, w szczególności certyfikat Commercial SSL  SSL CERTUM.
Jest uznawany przez popularne przeglądarki internetowe, zapewnia weryfikację domeny oraz szyfrowanie połączenia do 256 bitów..
Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych,
w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego
szyfrowanego połączenia.
Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie
zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w
poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać,
że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania
ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z
państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu
korzystania z Witryny.


W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw ?


Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach
Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu email oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie
Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod
adresem: sklep@meble-bik.pl .Przysługuje Państwo prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa
temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a
także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych.
Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa
danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem:
admin@meble-bik.pl.Inne strony internetowe


W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie
strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane
przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z
którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady
postępowania z danymi w ramach tych stron.

Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa
zadane pod adresem: admin@meble-bik.pl lub Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji
Przedsiębiorstwo Handlowe-Usługowe BIK S.C. W.Wencel K.Witak
ul. Młyńska 17
63-600 Kępno

Zamknij
pixel